GENERAL FACTORING

Dostali ste od nás list?

Pre vytvorenie splátkového kalendára pokračujte v zmysle pokynov v liste.

Dostali ste od nás SMS?

V prípade, že nemáte kontaktné údaje, pokračujte kliknutím na chcem splátkový kalendár a následne na ďalšej strane nemám prihlasovacie údaje. Po vyplnení dotazníka Vám budú prihlasovacie údaje doručené vo forme SMS.