GENERAL FACTORING

Spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s.

... sa od roku 2000 venuje odkupovaniu pohľadávok od svojich partnerov z bankového, telekomunikačného a poistného sektora. Spoločnosť pomáha svojim klientom reštrukturalizovať ich záväzky a dáva im možnosť splatiť pohľadávky v pre nich prijateľnom režime. Spoločnosť takýmto spôsobom pomohla už viac ako stotisíc klientom.